Menu Zavřeno

Mexico City je s cca 20 milióny obyvateli největším městem světa. Na obrázku je Zokalo – hlavní náměstí s prezidentským palácem, katedrálou, radnicí a zbytky starého Aztéckého chrámu. Náměstí bylo původně i centrem strého Aztéckého města Tenochtilnánu. Toto město však bylo na ostrově v jezeře, které je nyní zasypané a kameny starých aztéckých chrámů a paláců byly Španěli použity k výstavbě katedrály a prezidentského – původně Cprtézova paláce.